Om os

Vi hjælper Webshops med at få succes med deres online salg.

Vi er en formidlings service, som ikke selv ejer lagerfaciliteter.

Vores fokus er på alt det som en webshop har brug for at kunne lykkes med sin logistik.

Det kan bl.a. være IT integration, Pluk og Pak system, Fragt aftaler, Opsætning af Lager på flere lokationer og mere.

Vi er uafhængige af lagrene, hvilket sætter os i stand til at yde den bedste rådgivning indenfor lagerservice til webshops.

Som en hjælp til webshoppens søgning efter egnede lagre har vi udviklet et nemt koncept i samarbejde med nogle af de lagre, der findes her på siden.

Servicen kalder vi for Sendr – og kan give en ide om mulighederne med pluk og pak til din webshop. Du kan hente inspiration til priser og services på Sendr som du evt. kan bruge i din dialog med nogle af de lagerhoteller, du finder her på siden.

Både Dropshipr er  Sendr er services i Weblogistik Aps. Selskabet er oprindeligt stiftet af Mini Trans A/S og Tidl. Forretningsudviklingschef i PostNord Jan Rosendahl i forening. Selskabet er sidenhen købt af Jan Rosendahl, som nu er ene ejer heraf.

Såfremt du har nogle spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe din webshop med en optimal logistik platform må du endelig kontakte os her

Tak for din tid 🙂

Pluk og pak for webshops